Skip to content

OSG - Open System Group AB

  • narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Öppna system
Öppna system :Vi skapar öppna styr- och övervakningssystem på en gemensam övergripande plattform. Våra lösningar kommunicerar med styrsystem (DUC/PLC/SoftPLC) av olika fabrikat inom olika branscher.

OSG samarbetar med programvaru-, DUC/PLC-leverantörer, drifttekniker och förvaltare för att förverkliga de möjligheter som öppna system erbjuder.


 Öppna System ett steg längre:

Påståendet att styrsystem enbart är ett instrument för VVS-applikationer håller inte!
Öppna system kan ses som en mötesplats för olika tekniker inom olika branscher.

Öppna system bör ses som en teknikplattform där gammal och ny teknik möts under gemensamt operatörshandhavande, oberoende av branschtillhörighet.